အစီအစဉ်များ

(က) မြန်မာကားအဝကြည့် ခဲခြစ်ကတ် 

မြန်မာကက်ကြည့်ရှုခွင့် ရက် (၃ဝ) - ၁,ဝဝဝ ကျပ်

မြန်မာကက် App ကို အသုံးပြုရန်အတွက် အကောင့်နံပါတ်နှင့် လျို့ဝှက်နံပါတ်များပါဝင်သော မြန်မာကား အဝကြည့် ခဲခြစ်ကတ်ကို မြန်မာနက် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များနှင့် စတိုးများတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

MC 11 days

 

(ခ) မြန်မာနက်အင်တာနက် အစီအစဉ်များအားလုံး

  • လစဉ်အဝသုံး အင်တာနက်အစီအစဉ်များ
  • ငွေဖြည့်ကတ်သုံး အင်တာနက် အစီအစဉ်များ

မြန်မာနက်အင်တာနက် အစီအစဉ်အားလုံးတွင် မြန်မာကက်လက်ဆောင်ကြည့်ရှုခွင့်များပါဝင်ပြီး မြန်မာနက်အကောင့်နံပါတ် ၊ လျို့ဝှက်နံပါတ်များဖြင့် မြန်မာကက် App သို့ ဝင်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။