အသုံးပြုမှုလမ်းညွှန်

ခဲခြစ်ကတ်ဖြင့် အသုံးပြုပုံ

account_card

 

  • မြန်မာကတ်စ်/ မြန်မာကား အဝကြည့် pack ကို ဝယ်ယူပြီးနောက်
  • Wifi setting ကိုဖွင့်ပြီး Myanmar Net ကို ချိတ်ပါ။
  • ခဲခြစ်ကတ် မှ Username နှင့် Password ကို ထည့်ပါ။
  • မြန်မာကတ်စ် Application ကို www.myanmarnet.com မှ ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။

မြန်မာကတ်စ် ၏ ၀န်ဆောင်မှုများအား ဒေတာ အကန့်အသတ်မဲ့ဖြင့် (၆)ရက်တိုင်တိုင် ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနက်App ဖြင့် အသုံးပြုပုံ

Using Myanmar Net App

 

  • မြန်မာနက် app သို့ ဝင်ပါ။
  • အင်တာနက်အဝသုံး မြန်မာကားအဝကြည့် Pack ဝယ်ယူလိုပါက အင်တာနက် menu မှ combo packs သို့သွားပါ။
  • မြန်မာကားအဝကြည့် ဗီဒီယိုသီးသန့် Pack ဝယ်ယူလိုပါက ဗီဒီယို menu သို့သွားပါ။
  • မြန်မာကတ်စ် Application ကို www.myanmarnet.com မှ ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။

မြန်မာကတ်စ် ၏ ၀န်ဆောင်မှုများအား ရက် ၆၀ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။