လိုက်နာရမည့် မူဝါဒများ

ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် တရားဥပဒေဆိုင်ရာ မူဝါဒများ Acceptable Use Policy (AUP) တရားဥပဒေဆိုင်ရာ မူဝါဒများအရ အင်တာနက်နှင့် အခြားကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံး၍ အောက်ပါအချက်များကို ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။

 

၁။ ကွန်ရက်ကို သုံး၍ ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်ခြင်း (သို့) အားပေးအားမြှောက်ပြုလုပ်ခြင်း။

၂။. ကွန်ရက်ကို ဥပဒေနှင့် မညီသော လုပ်ဆောင်ချက် (သို့) ဥပဒေချိုးဖောက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသုံးပြုခြင်း။

၃။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ လက်ရှိကျင့်သုံးနေသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ တရားဥပဒေများကို လိုက်နာမှုမရှိသည့် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုး လုပ်ဆောင်ခြင်း။

၄။ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲ အခြားသော လူ၊ အဖွဲ့အစည်းအား AUP မူဝါဒများနှင့် ဆန့်ကျင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၅။ spam ၊ ဗိုင်းရပ်စ် သင့်လျော်မှုမရှိသည့် အရာများအား ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရှာဖွေရယူခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း။

၆။ ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊ စွမ်းရည်များကို ထိခိုက်စေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အီးမေးလ် (သို့) အခြားသော အီလက်ထရွန်းနစ် မက်ဆေ့ချ်ပို့မှုများပြုလုပ်ခြင်း။

၇။ အခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ခြင်း၊ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း။

၈။ အခြားသူများအား ရိုင်းပျစွာဆက်ဆံခြင်း ၊ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၊ ထိခိုက်နစ်နာစေရန် အသရေဖျက်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းသည့် အပြုအမူ၊ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုများကို တမင်တကာရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခြင်း။ အခြားတစ်ပါးသူပုံစံ ဟန်ဆောင်ပြုမူခြင်း၊ ဒုက္ခပေးခြင်း။

၉။ အခြားသူများ ပိုင်ဆိုင်သည့် စက်ပစ္စည်း ကိရိယာ၊ ဆော့ဖ်ဝဲစသည်တို့၏ လုံခြုံရေးကို ဖောက်ထွင်းခြင်း၊ ကြိုးပမ်းခြင်း။ Hacking ပြုလုပ်ခြင်း။

၁၀။ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်များစသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို မူပိုင်ရှင်ထံမှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ရှာဖွေရယူခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း။

၁၁။ မှန်ကန်မှုမရှိသော သတင်းအချက်အလက်ထုတ်လွှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သို့) မှန်ကန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖျက်ဆီးပျက်ပြားစေခြင်း။

၁၂။ လိုအပ်သော Bandwidth ထက် ပိုမိုများပြား အချိန်ကြာမြင့်စွာဖြင့် အသုံးပြုသည့် အပလီကေးရှင်း၊ ပရိုဂရမ်မျိုး သုံးခြင်း (ဥပမာ - Bit Torrent) ၊ အခြားသော အသုံးပြုသူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်ရာတွင် ထိခိုက်နစ်နာစေမှုမျိုး ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။

၁၃။ မြန်မာနက်၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တစ်ဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း။

၁၄။ မြန်မာနက်အသုံးပြုသူများရရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကို နိမ့်ကျစေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း။

၁၅။ မြန်မာနက်ကွန်ရက်ထိန်းချုပ်မှုဌာန (သို့) လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစင်တာအတွင်း (သို့) ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ချိုးဖောက် ဝင်ရောက်ခြင်း။ Hacking ပြုလုပ်ခြင်း။

၁၆။ မြန်မာနက် (သို့) အခြားအဖွဲ့များ၏ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာများကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်၊ ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းများအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ခြင်း။

၁၇။ မြန်မာနက် ဝန်ဆောင်မှုအား တမင်တကာ ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်း။